Waarom doet AI niet wat ik wil?

Stel je voor: je bent een drukke zzp’er met een strak schema. Tussen het balanceren van projecten, administratie en je eigen marketing, probeer je ChatGPT in te zetten om efficiënter te werken. Je vraagt het om een projectvoorstel te schrijven, hopend op een scherp, professioneel document dat je met minimale aanpassingen kunt gebruiken. Maar wat je terugkrijgt, is vaag, niet gericht op jouw specifieke branche, en mist de diepte die je klant verwacht. Frustrerend, nietwaar?

Dit is precies waar veel slimme en creatieve professionals tegenaan lopen. Ze weten dat ChatGPT krachtig kan zijn, maar zonder de juiste aanwijzingen lijkt het alsof ze met een onvoorspelbare medewerker werken. 

Zo doet AI wel wat je wilt

Om deze uitdaging aan te gaan, hebben wij 24 manieren verzameld waarmee je ChatGPT beter kunt laten schrijven, gegroepeerd in vijf categorieën. Deze tips helpen je om veel preciezer te zijn in wat je vraagt, zodat je antwoorden krijgt die echt bruikbaar zijn in jouw werk.  Die vijf categorieën zijn:

1. Promptstructuur en -duidelijkheid: Begin met het versimpelen van je vragen. Directe communicatie en een duidelijke taakverdeling zijn essentieel. Dit betekent dat je overbodige beleefdheidsvormen skipt en direct ter zake komt.

2. Specifieke Informatie en duidelijkheid: Specificeer je doelgroep en wat je precies nodig hebt. Het helpt ook om bevestigende taal te gebruiken en voorbeelden te geven van wat je verwacht.

3. Interactie en betrokkenheid: Moedig stapsgewijze interactie aan. Dit kan door het model uit te nodigen vragen te stellen en door slimme structuren en recepten te gebruiken waar het model eerst leert en dan een toets afneemt.

4. Inhoud en stijl: Focus op de inhoudsvereisten en taalstijl. Als je bijvoorbeeld een blogpost schrijft, vraag dan om een specifieke stijl te volgen of bepaalde trefwoorden te gebruiken.

5. Complexe taken en codeeropdrachten: Voor meer complexe taken, zoals het schrijven van code, kun je het beste de opdracht in kleinere stappen opdelen en duidelijke voorbeelden geven van wat je verwacht.

Door deze richtlijnen te volgen, kun je de interactie met ChatGPT verbeteren, waardoor je sneller en effectiever resultaten boekt die beter aansluiten bij jouw behoeften als professional. Het doel is niet alleen om tijd te besparen, maar ook om de kwaliteit van je werk te verhogen.

Maak AI beter met deze 24 tips

Laten we eens kijken hoe je de briefing voor ChatGPT kunt verbeteren met concrete voorbeelden van wat niet werkt en wat wel werkt voor elke tip:

1. Directe communicatie

 • Foute briefing: “Zou je alsjeblieft misschien een korte samenvatting kunnen geven over blockchain technologie? Dankjewel!”
 • Goede briefing: “Geef een samenvatting van blockchain technologie in drie zinnen.”

2. De doelgroep

 • Foute briefing: “Schrijf een gids.”
 • Goede briefing: “Schrijf een beginnersgids over yoga voor mensen boven de 50.”

3. Taakverdeling

 • Foute briefing: “Hoe start ik een online bedrijf?”
 • Goede briefing: “Wat zijn de eerste drie stappen om een online bedrijf te starten?”

4. Bevestigende taal

 • Foute briefing: “Probeer geen jargon te gebruiken.”
 • Goede briefing: “Gebruik eenvoudige taal zonder jargon.”

5. Helderheid

 • Foute briefing: “Leg uit hoe computers werken.”
 • Goede briefing: “Leg uit hoe een computer werkt alsof je het aan een 10-jarige uitlegt.”

6. Kwaliteitsstimulans

 • Foute briefing: “Geef me een overzicht.”
 • Goede briefing: “Geef me een overzicht dat indruk maakt op een expert in het veld.”

7. Voorbeeldgestuurd

 • Foute briefing: “Hoe schrijf ik een goed artikel?”
 • Goede briefing: “Geef een voorbeeld van de inleiding voor een artikel over duurzame energie.”

8. Promptindeling

 • Foute briefing: “Ik wil iets leren.”
 • Goede briefing: “###Instructie### Leer mij hoe ik een Franse vlecht maak. ###Voorbeeld### Begin met drie strengen haar.”

9. Taak- en strafzinnen

 • Foute briefing: “Schrijf een verhaal.”
 • Goede briefing: “Uw taak is het schrijven van een verhaal over een verloren stad. U wordt beloond voor creativiteit.”

10. Natuurlijke responsstijl

 • Foute briefing: “Geef informatie.”
 • Goede briefing: “Kun je me vertellen over de geschiedenis van de Olympische Spelen alsof we twee vrienden zijn die koffie drinken?”

11. Onbevooroordeelde reacties

 • Foute briefing: “Wat zijn de typische kenmerken van een succesvol persoon?”
 • Goede briefing: “Beschrijf diverse kenmerken die bijdragen aan persoonlijk succes, zonder te generaliseren.”

12. Stapsgewijze informatie

 • Foute briefing: “Hoe maak ik een website?”
 • Goede briefing: “Wat is de eerste stap in het maken van een website voor een kleine onderneming?”

13. Educatieve structuur

 • Foute briefing: “Vertel me alles over de Franse Revolutie.”
 • Goede briefing: “Geef een korte les over de Franse Revolutie en stel daarna drie vragen om mijn begrip te testen.”

14. Roltoewijzing

 • Foute briefing: “Doe alsof je een expert bent.”
 • Goede briefing: “Je bent een geschiedenisleraar die de belangrijkste gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog uitlegt aan middelbare scholieren.”

15. Gebruik van scheidingslijnen

 • Foute briefing: “Geef me tips over tijdmanagement en budgetbeheer.”
 • Goede briefing: “Tips over tijdmanagement: — Tips over budgetbeheer:”

16. Herhaling

 • Foute briefing: “Ik heb advies nodig over publiek spreken.”
 • Goede briefing: “Geef me advies over publiekelijk spreken. Focus op professioneel spreken voor een groep schrijvers. Wat zijn de kernpunten voor spreken voor deze schrijvers?”

17. Gecombineerde benaderingen

 • Foute briefing: “Hoe los ik een wiskundeprobleem op?”
 • Goede briefing: “Gebruik de Chain-of-Thought methode gevolgd door een voorbeeld om x² + 2x – 8 = 0 op te lossen.”

18. Uitvoering

 • Foute briefing: “Schrijf een introductie.”
 • Goede briefing: “Start met ‘In een wereld waar technologie snel evolueert,’ en schrijf een introductie over het belang van digitale geletterdheid.”

19. Gedetailleerde schrijfverzoeken

 • Foute briefing: “Vertel me over klimaatverandering.”
 • Goede briefing: “Schrijf een gedetailleerd stuk over de effecten van klimaatverandering op Arctische ecosystemen, inclusief statistieken van de afgelopen 50 jaar.”

20. Tekstherziening

 • Foute briefing: “Verbeter deze tekst.”
 • Goede briefing: “Verbeter de grammatica en woordenschat in de volgende tekst zonder de oorspronkelijke stijl te veranderen.'”

21. Coderingstaken

 • Foute briefing: “Maak een website.”
 • Goede briefing: “Schrijf HTML-code voor een basis webpagina met een kop, paragraaf en lijst van drie items.”

22. Tekstvervolg

 • Foute briefing: “Schrijf meer.”
 • Goede briefing: “Gebruik de initiële zin ‘Op een stormachtige nacht,’ en schrijf een vervolg van twee alinea’s.”

23. Inhoudsvereisten

 • Foute briefing: “Maak content.”
 • Goede briefing: “Creëer een blogpost van 500 woorden over gezonde voeding met de trefwoorden ‘biologisch’, ‘superfoods’, en ‘voedingswaarden’.”

24. Op voorbeeld gebaseerd schrijven

 • Foute briefing: “Schrijf zoals Tolstoj.”
 • Goede briefing: “Imiteer de schrijfstijl van Tolstoj in een korte verhaal over een familieconflict in het 19e-eeuwse Rusland.”

AI heeft jouw hulp nodig

Terugkomend op het probleem: Het is duidelijk dat zonder een goede prompt, het werken met ChatGPT frustrerend kan zijn. Echter, door bovenstaande tips en voorbeelden toe te passen, kun je de kwaliteit van de gegenereerde antwoorden aanzienlijk verbeteren. 

Stel je voor dat je ChatGPT vraagt om een presentatie te maken over innovatie in jouw vakgebied. Met een vage briefing krijg je een generiek resultaat. Maar met een scherpe, goed gestructureerde vraag, compleet met specificaties en een duidelijk doel, ontvang je een presentatie die je bijna direct kunt gebruiken. Dit is de kracht van een effectieve prompt: het maakt ChatGPT niet alleen efficiënter maar ook effectiever, zodat jij je kunt focussen op wat echt belangrijk is.

Laten we de creatie van een presentatie over innovatie in jouw vakgebied als voorbeeld nemen. Hier is hoe je het verschil ziet tussen een slechte en een goede prompt voor dit scenario:

Slechte Prompt: “Maak een presentatie.”

Deze prompt is uiterst vaag en biedt ChatGPT geen enkele context of richtlijn over het onderwerp, de diepgang van de informatie, het gewenste formaat, of de doelgroep waarvoor de presentatie is bedoeld. Het resultaat zal waarschijnlijk generiek en mogelijk niet relevant zijn.

Goede Prompt: “Maak een presentatie over de laatste innovaties in duurzame energietechnologieën voor een publiek van middelmanagement in de energie-industrie. De presentatie moet vijf hoofdpunten bevatten: zonne-energie innovaties, windenergie ontwikkelingen, opkomende batterijtechnologieën, impact op de energiemarkt, en toekomstige trends. Voeg bij elk punt een korte uitleg en relevante statistieken toe. De presentatie is bedoeld voor een sessie van 30 minuten.”

Deze prompt geeft duidelijke instructies en specificeert de onderwerpen die behandeld moeten worden, het publiek, de lengte van de presentatie, en vraagt om specifieke details zoals uitleg en statistieken. Door zo specifiek mogelijk te zijn in je vraagstelling, maak je het voor ChatGPT makkelijker om een nuttige en doelgerichte output te genereren. Door deze aanpak te gebruiken, transformeer je onduidelijke of inefficiënte briefings in duidelijke, gerichte vragen die ChatGPT helpen om nauwkeurige, relevante en waardevolle antwoorden te geven. Dit maakt jouw werk niet alleen efficiënter, maar ook plezieriger.

Zo wordt AI je fijne assistent

Slimme en creatieve professionals zoals jij staan vaak voor de uitdaging om snel en effectief hoogwaardige content te produceren. De frustratie van tijdverspilling door onnauwkeurige of irrelevante antwoorden van ChatGPT is een veelvoorkomend struikelblok. Gelukkig biedt het toepassen van de juiste briefingtechnieken een krachtige oplossing. Door de 25 tips voor promptstructuur kun je de precisie en kwaliteit van de antwoorden van ChatGPT sterk verbeteren. 

*NB: Deze blog hebben we dus grotendeels met ChatGPT samen geschreven. Met een goede briefing. Wat vind je daarvan? Hoe zou het jou helpen in je werk, als je vlot artikelen van dit niveau kunt maken met AI? Meer leren over hoe je AI slim inzet in jouw werk? Check hier onze trainingen, of meld je aan voor een 1-op-1 training waarin we je persoonlijk leren hoe je AI slim gebruikt in jouw werk. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *